top of page

Kiintymyssuhdemallit ja parisuhde

Meistä jokainen rakentaa kiintymyssuhdemallin varhaisessa vuorovaikutussuhteessa lapsuudessamme. Nämä kiintymyssuhdemallit jatkavat sitten matkaansa myös aikuisuuden suhteisiin ja kuten parisuhteeseen. Mallit tulevat näkyväksi esimerkiksi siinä miten koemme ja käyttäydymme kumppanimme kanssa. Neljä pääkiintymyssuhdemallia ovat turvallinen, välttelevä-turvaton, ristiriitainen-turvaton ja jäsentymätön. Harvalla on puhtaasti vain yksi malli ja moni malli meneekin päällekkäin.Tunnistatko oman mallisi?
TURVALLINEN KIINTYMYSSUHDEMALLI


Mistä tunnistaa?


1. Tunnet olevasi hyväksytty sellaisena kuin olet.

2. Pystyt ilmaisemaan tunteesi ja tarpeesi selkeästi.

3. Näet ihmissuhteet pääosin rakastavina, tukevina ja vastaanottavaisina.


Turvallisesti kiintyneet ihmiset ovat yleensä luottavaisia, emotionaalisesti avoimia ja kykenevät ilmaisemaan tunteensa selkeästi. He luottavat kumppaniinsa ja odottavat vastavuoroisuutta. Malli voi edistää terveitä ja läheisiä parisuhteita, joissa kumppanit tuntevat olonsa hyväksytyiksi ja rakastetuiksi. Olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen, että kun turvallisen-mallin ihminen kohtaa turvattoman-mallin, on olemassa riski, että yrittää tiedostamattaan pelastaa toisen.


Neuvoja turvalliselle kiintymyssuhteelle:


1. Ole tietoinen tilanteesta: Katso, ettet liikaa yritä pelastaa kaikkia.

2. Osoita ymmärrystä: Ymmärrä, että turvattomasta kiintymyssuhteesta johtuvat toisen käyttäytymisen taustalla voivat olla traumaattiset kokemukset. Älä tuomitse heitä.

3. Huolehdi itsestäsi: Ole tietoinen omasta hyvinvoinnistasi ja rajoistasi. Älä unohda huolehtia omista tarpeistasi.
RISTIRIITAINEN-TURVATON KIINTYMYSSUHDEMALLI


Mistä tunnistaa?


1. Vaihtelevat tunteet rakastetuksi tulemisen suhteen.

2. Pyrkimys sopeutua muihin.

3. Voimakas tarve tunnustukselle ja huomiolle.

4. Pelko hylätyksi tulemisesta ja tarve suojella itseään.

5. Näkemys ihmissuhteista usein epäluotettavina.


Ristiriitaisesti kiintyneet ihmiset kokevat vaihtelevia tunteita ja tarpeita parisuhteessaan. He saattavat olla voimakkaasti kiintyneitä kumppaniinsa, mutta samalla pelätä hylätyksi tulemista. Tämä malli voi johtaa epävakaaseen parisuhteeseen, jossa on usein paljon draamaa ja konflikteja. Saatat pyrkiä miellyttämään muita ja unohtaa omat tarpeesi.


Neuvoja ristiriitaiselle kiintymyssuhteelle:

1. Ole tietoinen tilanteestasi: Arvioi, onko toimintamallisi edelleen perusteltu vai voisiko sitä nyt muuttaa?

2. Puhu tarpeistasi: Aloita pienistä asioista ja opettele ilmaisemaan halusi ja tarpeesi.

3. Testaa pelkojasi: Kun tunnet haluavasi vetäytyä, kerro huolistasi avoimesti. Puhu, puhu ja puhu.
VÄLTTELEVÄ-TURVATON KIINTYMYSSUHDEMALLIMistä tunnistaa?1. Tunne siitä, ettei ole rakastettu.

2. Tunne olevansa emotionaalisesti eristäytynyt.

3. Pyrkimys selviytymään itsenäisesti.

4. Vaikeus antaa anteeksi ja helposti pettymyksiin päätyminen.

5. Näkemys ihmissuhteista usein rakkaudettomina tai turhina.


Välttelevästi kiintyneet ihmiset ovat usein itsenäisiä ja riippumattomia. He saattavat välttää syvällisiä tunteita ja sitoutumista parisuhteessa. Tämä malli voi johtaa etäiseen tai epävakaaseen parisuhteeseen, koska välttelevät kumppanit saattavat kamppailla läheisyyden ja avoimuuden kanssa. Jos sinulla on välttelevä kiintymyssuhde, saatat tuntea olevasi emotionaalisesti erillään muista ja ilmaista tarvitsevasi tilaa.


Neuvoja välttelevälle kiintymyssuhteelle:


1. Ole tietoinen tilanteestasi: Arvioi, onko toimintamallisi edelleen perusteltu vai voisitko nyt muuttaa sitä?

2. Anna suhteille mahdollisuus: Älä sulkeudu uusilta ihmissuhteilta ennen kuin olet antanut niille mahdollisuuden.

3. Ole rohkea ja luottavainen: Yritä löytää rohkeutta luottaa tärkeään henkilöön ja kommunikoida tarpeistasi avoimesti.
JÄSENTYMÄTÖN KIINTYMYSSUHDEMALLIMistä tunnistaa?


1. Tunne siitä, ettei ole rakastettu.

2. Mielialan vaihtelut ja sisäinen levottomuus ihmissuhteissa.

3. Empatian puute ja vaikeudet ymmärtää tunteita.

4. Rakkautta ja välittämistä pidetään heikkoutena.

5. Ihmissuhteiden näkeminen epäonnistuneina tai vaarallisina.


Jäsentymätön kiintyneet ihmiset voivat kokea syviä epäluottamuksen tunteita ja vaikeuksia muodostaa läheisiä suhteita. He saattavat kärsiä vakavista luottamusongelmista ja vaikeuksista ymmärtää omia tai kumppaninsa tunteita. Tämä malli voi johtaa epävakaaseen ja vaikeaan parisuhteeseen, joka on täynnä ristiriitoja ja epävarmuutta.


Neuvoja jäsentymättömälle kiintymyssuhteelle:


1. Ymmärrä taustasi: Tunne, miten varhaiset kokemukset vaikuttavat nykyiseen käyttäytymiseesi ja tuntemuksiisi.

2. Tunnista reaktiosi: Ole tietoinen siitä, miten reagoit läheisyyteen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa.

3. Hae ammattiapua: Tarvittaessa hae tukea ja apua psykologilta, joka voi auttaa sinua ymmärtämään ja käsittelemään turvattoman kiintymyssuhteesi haasteita.


Keskustelkaa minkälainen malli teillä on. On tärkeää olla tietoinen toisen kiintymyssuhdemallista, koska se tuo empatiaa ja ymmärrystä toisen ja omaan tapaan reagoida tilanteisiin ja sanomisiin.


Tässä esimerkiksi malli, miten nämä kiintymyssuhdemallit kietoutuvat toisiinsa:Jos tarvitsee lisää apua, niin eikun varailemaan aikoja <3

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page