top of page

Kysymyksiä terapiastaPäätin kirjoittaa ihan käytännön juttuja terapiasta eli vastauksia käytännön terapia kysymyksiin 😊
 

1.      Miten terapia toimii? 


Tutkimuksellisesti on havaittu, että vaikuttavia tekijöitä ovat:


Terapeuttinen suhde: Tutkimukset korostavat terapeuttisen suhteen merkitystä. Asiakkaan ja terapeutin välinen luottamus, avoimuus ja yhteistyö vaikuttavat merkittävästi terapian onnistumiseen.


Tavoitteiden asettaminen: Selkeiden ja realististen tavoitteiden asettaminen terapian alussa auttaa ohjaamaan prosessia ja antaa suunnan hoidolle.

Terapeutin empatia: Asiakas kokee, että terapeutti ottaa hänen huolensa todesta sekä osoittaa aitoa myötätuntoa ja käsittää asiakkaan näkökulman.


2.      Kuinka kauan terapia yleensä kestää? 


No, tämä riippuu hieman tilanteesta. Ensimmäisellä terapia kerralla terapeutti ja asiakas yhdessä arvioivat tapaamiskertojen määrää. Tutkimusten mukaan vaikuttavuuden kannalta suositellaan vähintään 11 tapaamiskertaa. Vaikka joissain tapauksissa hyvin spesifi ongelma voi selkeytyä jopa viidessä käynnissä, useimmiten tarvitaan enemmän aikaa. Alussa keskitytään suhteen rakentamiseen.


Terapiatutkimukset osoittavat, että pitkäkestoisemmalla terapialla on pidempiaikaisia vaikutuksia. Voit myös aloittaa lyhyemmällä hoitojaksolla, esimerkiksi 10 kerralla, ja sitten arvioidaan tarvetta jatkoon. Poikkeuksena ovat ne, jotka ovat saaneet B-lausunnon ja saavat Kelan tukemaa terapiaa. Kela terapia on vuoden kestävä ja siihen voi hakea jatkoa kolmeen vuoteen asti.


Hoidon vaikuttavuuden kannalta on suositeltavaa, että tapaamisia on joko joka viikko tai joka toinen viikko. Pariterapiassa käyntitiheys voi olla harvempi, mutta jos parisuhteessa on merkittäviä haasteita, on parempi nähdä tiiviimmin.


3.      Mikä on terapeutin rooli?


Terapeutti ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan hän käyttää kysymyksiä ja havaintoja auttaakseen asiakasta oman maailmansa tarkastelemisessa. Terapian keskeinen tehtävä on parantaa henkilön itsereflektiokykyä, lisätä ymmärrystä omista tunteista ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä hahmottaa oman toiminnan vaikutuksia suhteessa muihin ihmisiin. Jokaisen terapeutin persoonallisuus vaikuttaa hänen työskentelyynsä, joten on suositeltavaa valita sellainen terapeutti, jonka tyyli ja lähestymistapa sopivat omiin tarpeisiin.

Kaikilta terapeuteilta odotetaan empatiaa ja varauksetonta asennetta. Terapeutti myös kysyy aktiivisesti palautetta asiakkaalta yhteisestä matkasta. Tällöin tulee ilmi, jos esimerkiksi vuorovaikutussuhteessa on jotain tutkimisen arvoista.


4.      Onko terapia tehokasta?


 On :D Tosin voi olla, että henkilön elämäntilanne estää terapeuttisen työn vaikuttavuuden eli terapia ei ole oikea-aikaista.

 

5.      Miksi valita yksilöterapia?


Ryhmäterapia on yhtä hyvä vaikuttavuuden kannalta. Se vain vaatii, että pystyy avaamaan asioitaan ryhmässä. Tosin yleensä ryhmänvetäjä osaa luoda turvallisen ilmapiirin. Ryhmäterapeutin tulisi myös varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus puhua ja ketään ei tuomita.

 

6.      Kuinka avoimesti puhua terapeutille?


Terapeutilla on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus esimerkiksi, jos tulee lastensuojelullinen huoli. Tällöin on kyse lapsen kaltoinkohtelusta. Muuten terapeutilla on salassapitovelvollisuus. Mindora Oyn terapiassa mitään ilmoituksia ei tehdä ilman, että siitä keskustellaan asiakkaan kanssa. Läpinäkyvyys on työskentelyn keskiössä.

 

7.      Mitä odottaa ensimmäiseltä terapia käynniltä?


Usein ihmiset aloittavat kertomalla, että miksi ovat hakeutuneet terapiaan. Mutta tapoja on monia eikä ole mitään oikeaa. Saat vaikka olla hiljaa koko ensimmäisen käynnin ja kuunnella kun minä kerron tavastani toimia ja työstäni. Eli mennään ihan sillä, mikä palvelee asiakasta. Voidaan myös jutella, vaikka sen kyseisen päivän kulusta tai vaikka miltä tuntuu nyt kehossa. Usein kysyn, että kerronko minä ensin itsestäni vai haluatko sinä aloittaa? Ensimmäinen kerta ei myöskään sitouta mihinkään ja Mindora Oylla on terapian tyytyväisyystakuu. Eli jos tuntuu, että käynnistä ei ollut mitään hyötyä, niin ei tarvitse maksaa.

 

8.      Kuinka paljon terapia maksaa?


Riippuu terapeutista ja vaikka terapeutin koulutuksesta. Mitä nyt olen katsellut, niin usein pääkaupunkiseudulla psykoterapian hinta on noin 90–100 euroa. Lyhytterapeuttien hinta on noin 60–90 euroa. Jotkut pitävät 45 minuutin tapaamisia ja toiset 60 minuutin.

Pariterapia on usein noin 200 eurosta ylöspäin. Ja tapaamiset ovat melkeinpä aina 90 minuuttia.

 

9.      Miten valita sopiva terapeutti? 


Kokeilemalla. Mikä on oma fiilis, kun käy käynnillä. Kannattaa myös hieman perehtyä terapiasuuntaukseen eli tuntuuko se omalta. Integratiivinen terapiasuuntaushan on siitä hyvä, että siinä kietoutuvat kaikki suuntaukset ja mennään enemmänkin asiakkaan tarpeet edellä. Mutta tosiaan kokeilee eri terapeutteja.

 

10.  Kuinka ylläpitää terapiaprosessia?


Terapiamatkalla on hyvin yleistä, että ensin siitä innostuu, mutta sitten saattaa tulla notkahduksia. Ei teekkään oikein enää mieli mennä terapiaan ja se tuntuu turhalta. Tämä on hyvin normaalia. Itseasiassa tämä on ilmiö, jota keskeisesti tutkitaan terapeutin kanssa terapiassa. Luultavasti henkilö toimii tällä tavalla muissakin ihmissuhteissaan. Terapiasuhteessa tulee esille asiakkaan tapa toimia läheisissä ihmissuhteissa, mutta ammattilaisen kanssa tätä on turvallista ja vaikuttavaa tutkia. Näin voi saada korjaavan kokemuksen ja alkaa muuttamaan opittua taitoaan toimia suhteessa muihin.


Lähteet: Eronen, S., & Lahti-Nuuttila, P. (2012). Mikä psykoterapiassa auttaa?: Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

 
 

 

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page