top of page

Menneisyyden vaikutus parisuhteessa
Nonni jatketaan menneisyydessä pyöriskelyssä :D Esittelen psykoanalyyttisen koulukunnan näkemyksiä pariterapiaan. Huom, tämä oma ymmärrykseni mielestäni suhteellisen haasteelliseen teoriaan. Saa oikaista, jos näkee väärinymmärryksiä :D


Psykoanalyyttinen pariterapia


Painotus on vahvasti tiedostamattomassa ja lapsuuden kokemuksissa, joidenka koetaan vaikuttavan parisuhteeseen. Tähän koulukuntaan liittyy ziljoonasti teoriaa, joten tässä ihan pähkinänkuoressa jotain.


Uskomukset, jaettu fantasiat ja defenssit


Ihmisellä on elämän varrelta rakennettuja uskomuksia, jotka koetaan tosiasioiksi, ennen kuin niistä tullaan tietoisiksi. Uskomuksiin liittyy myös jaettu fantasia ja defenssi. Jaettu fantasia on siis pariskunnan yhteistä toimintaa. Esimerkiksi jaettu fantasia voi olla se, että koetaan läheisyyden johtavan joutumista toisen valtaan, jolloin sitä voi seurata jaettu defenssi eli esimerkiksi lapset ja työ laitetaan suhteen väliin. Ne pidetään parisuhteen välissä.


Huomiossa on siis ihmisen kasvun ja kehityksen prosessi, joka saa alkunsa parista (omista vanhemmista) ja jota jatketaan parisuhteessa. Oma sisäinen lapsi tarpeineen ja kokemuksineen aktivoituu erinäisissä tilanteissa ja ydinkivut elävöityvät suhteessa.


Projektiiviset identifikaatiot ja niiden kierto


Oman itsen osan, sisäinen objekti tai molemmat sijoitetaan tiedostamattomasti toiseen osapuoleen. Toinen samaistuu vastaanottamaansa ja ilmentää sitä oman itsensä suodattamana, jolloin viestin tuoja voi näin ollen olla yhteydessä torjuttuun itseensä toisen kautta. Eli toiseen voi liittää omia ei hyväksyttyjä minuuden puolia, joita sitten suodatettuna saa takaisin ja näin niitä on mahdollista liittää omaan itseensä. Tästä tulee tunne omana itsenä hyväksytyksi tulemisena. Haitallisesti tämä voi näkyä niin, että liu'uttaa toisen itseensä ja jopa saa toisen kokemaan aggression tai muita tunteita puolestaan.Yksi näkökulma mistä ristiriidat johtuvat:


1) Toisen tai molempien pettymys, kun toinen ei toteutakkaan sitä roolia, jota toinen on tiedostamattomissa fantasioissa olettanut.


2) Pettymys, kun toinen on omassa roolissaan samanlainen kuin pettymystä tuottanut vanhempi.


3) Puoliso koetaan oman torjutun persoonallisuuden puolena.


Kolmiosuhde


Lapsi syntyy vanhempien rakentamaan kolmiosuhteiden rakenteeseen. Vanhemmat löytävät oman paikkansa puolisona ja vanhempana omien kolmiosuhteidensa kautta. Tästä lapsi taas rakentaa oman sisäistyksensä, samaistuksen ja identiteetin.


Kolmiotilassa on mahdollisuus kehittyä ja sitä kehitetään terapiassa, jolloin henkilö alkaa ymmärtämään toisen näkökulman, luo kyvyn nähdä itsensä vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja samalla säilyttää myös oman näkemyksensä.


Mihin pyritään pariterapiassa?


Luova pari


Kaksi erillistä ihmistä läheisessä ja vastavuoroisessa suhteessa. He ovat sisäistäneet, että toinen ei esimerkiksi tule koskaan täyttämään ideaalia ja toinen ei ole vastuussa omasta onnellisuudesta. Ymmärretään, että toista ei tunneta tai tiedetä koskaan täydellisesti.


Ahdistus kanavoidaan jakamisen kautta => Luodaan symbolisesti kolmas tila ja tähän tukeudutaan elämän tyrskyissä.


Enne tämän syntyä voi olla muuttamisyritys. Omista ei-toivotuista ominaisuuksista tai tunteista voidaan pyrkiä vapautumaan sijoittamalla ne toiseen -> tästä työstetään siihen, että toista ei voi hallita. Siedetään sitä, että on riippuvainen toisesta ja toinen itsestä.


Mutta tässä siis hyyyvinkin pintaraapaisu aiheeseen, joka on todella laaja.


Lähde: Huttunen, M., Kalska, H., Aaltonen, J., & Huttunen, M. O. (2020). Psykoterapiat (4., uudistettu painos.). Duodecim. 

1 katselukerta0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page