top of page

Lisää kiintymyssuhdemalleista
Pohdin, että edellinen kiintymyssuhdemalleista kertossa tekstissa oli pintaraapaisua aiheeseen ja nyt haluaisinkin siitä puhua lisää. Integratiivisessa psykoterapiassa kiintymyssuhdemallit ovat keskeisessä asemassa. Niiden katsotaan elävän terapeutin ja asiakkaan suhteessa sekä niitä voi turvallisesti tutkia terapeuttisessa työskentelyssä.


Mallit eivät siis ole mitenkään kiveen kirjoitettuja. Aikuisiällä koetut positiiviset ihmissuhteet, terapia ja itsetutkiskelu voivat auttaa muuttamaan haitallisia malleja tai ainakin tiedostamaan omat tapansa toimia.


Tässä perustietoa kiintymyssuhdemalleista.


Katsotaan, että elämän ensimmäinen kiintymyssuhde muodostuu vauvan ja häntä hoitavan ihmisen välille. Tämän tunnesuhteen laatu riippuu siitä, kuinka hyvin aikuinen tunnistaa ja reagoi vauvan tunteisiin ja tarpeisiin. Kiintymyskäyttäytyminen perustuu biologisiin ja evolutiivisiin mekanismeihin, jotka ovat kehittyneet lapsen selviytymisen ja turvallisuuden takaamiseksi. Vauvan pyrkimys varmistaa läheinen suhde hoitavaan aikuiseen on elintärkeää, sillä hoidon saaminen on välttämätöntä eloonjäämisen kannalta. Kiintymyssuhde muovaa kehittyvää hermostoa ja vaikuttaa lapsen kykyyn reagoida tunteisiin ja tilanteisiin.


Kiintymyssuhdemalli tarkoittaa sisäistettyä käsitystä, joka muodostuu näiden varhaisten kiintymyssuhteiden pohjalta ja vaikuttaa myöhempiin ihmissuhteisiin sekä maailmankuvaan. Varhaisissa suhteissa saadut kokemukset ja käsitykset ihmissuhteista ovat yleensä melko pysyviä. Kiintymyssuhdemalleja on neljä, mutta tämä kategorisointi osittain elää kirjoituksissa.


1. Turvallinen kiintymyssuhdemalli

2. Ristiriitaisesti-turvaton kiintymyssuhdemalli

3. Välttelevä- turvaton kiintymyssuhdemalli

4. Kaoottinen eli jäsentymätön kiintymyssuhdemalli


Kiintymyssuhdemalli aktivoituu stressaavissa tilanteissa, kuten yksin jäädessä, epävarmuuden tai pelon hetkissä, sekä lapsen kohdalla erotilanteissa hoitajasta. Sisäistetty kiintymyssuhdemalli voi tarjota turvaa ja näkyä perusluottamuksena ihmissuhteissa, mikä auttaa selviämään elämän siirtymätilanteista ja haasteista. Turvaton kiintymyssuhdemalli puolestaan voi aiheuttaa yleistä epäluottamusta ja kuormitusta.


Kiintymyssuhdemallit korostuvat erityisesti läheisissä ihmissuhteissa, elämän siirtymävaiheissa kuten parisuhteen eri vaiheissa, lapsen syntyessä, sekä odottamattomissa stressiä ja traumaattisia kokemuksia tuottavissa tilanteissa, kuten taloudellisen menetyksen, sairastumisen tai läheisen kuoleman yhteydessä.


Kun olemme tietoisia omasta ja puolison kiintymyssuhdemallista, on helpompi ymmärtää toisen tapaa olla. Usein suhteissa sijoitamme toiseen ihmiseen sellaisia piirteitä, mitä emme kestä itsessämme. Koemme ne tunteet toisten ihmisten kautta. Kutsumme myös ihmisiä erilaisiin vuorovaikutuksen tansseihin sen mukaan, mihin itse olemme tottuneet. Esimerkiksi saatamme aina haastaa riitaa, koska olemme sisäistäneet tällaisen tavan kommunikoida. Näemme asiat näiden linssien kautta. Terapiassa opetellaan vaihtamaan linssejä ja katsomiskantaa. Mitäpä jos tuo toinen ihminen ei tarkoittanutkaan ihan sitä mitä lähdit pohtimaan?


Heräsikö ajatuksia <3 Kommentoi rohkeasti!

11 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page