top of page

Yksilöterapia etäyhteydellä-Etäterapia


Ensikäynti tai yksittäinen käynti.

  • 1
  • 70 euroa
  • FI

Palvelun kuvaus

Yksilöterapia on hoitomuoto, joka keskittyy henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja henkilökohtaisiin haasteisiin. Se tarjoaa turvallisen tilan ilmaista tunteitaan, käsitellä vaikeuksiaan ja työskennellä kohti parempaa elämänlaatua. Palvelun tavoitteena on tukea asiakasta ymmärtämään syvällisemmin omia toimintamallejaan, ratkaisemaan ongelmiaan ja kehittymään henkilökohtaisesti. Yksilöterapia voi kohdistua monenlaisiin haasteisiin, kuten ahdistukseen, masennukseen, stressiin, ihmissuhdeongelmiin, traumoihin, itsetuntoon liittyviin kysymyksiin, päihdeongelmiin tai muihin psyykkisiin vaikeuksiin. Terapeutti auttaa asiakasta tutkimaan näitä haasteita, ymmärtämään niiden syitä ja kehittämään työkaluja niiden käsittelemiseksi. Mindora Oyn terapiassa terapeutti käyttää erilaisia integratiivisen terapiasuuntauksen lähestymistapoja ja menetelmiä riippuen asiakkaan tarpeista ja tilanteesta. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde, joka mahdollistaa avoimen ja rehellisen keskustelun. Yksilöterapian aikana asiakas voi oppia uusia näkökulmia itseensä ja elämäänsä, kehittää parempaa itsetuntemusta ja oppia tehokkaita keinoja stressinhallintaan. Terapia voi myös auttaa asiakasta muuttamaan haitallisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja sekä edistämään positiivisia muutoksia elämässään. Terapian kesto ja tahti voivat vaihdella yksilöittäin, ja prosessi on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ensimmäisen kerran jälkeen lähdemme pohtimaan, minkälainen hoitojakso olisi sinulle parhain. Etätapaamiset toteutetaan Teamsin välityksellä. Maksu tapaamisen jälkeen maksulinkillä.


Peruutusehdot

Varauksen peruutukset 24h ennen tapaamista. Muuten tapaamisen maksu peritään kokonaisuudessaan. Peruutukset sähköpostiin emilia.lehmonen@mindora.fi Varaamalla ajan sitoudut terapiasopimuksen ehtoihin. Terapiasopimus luettavissa sivuston alareunassa.


Vastaanotto

  • FI

    Suomi

    emilia.lehmonen@mindora.fi


bottom of page