top of page

TERAPIASOPIMUS

TERAPIASOPIMUS 

1. Palvelun pituus ja sisältö

Terapiassa voidaan sopia jokin määrä tai henkilö käy yksittäisillä tapaamisilla. Terapian aikana käydään läpi asiakkaan/asiakkaiden itse tuomia ilmiöitä tai elämän haasteita.

 

Terapia perustuu integratiiviseen psykoterapian suuntaukseen ja sen menetelmien käyttämiseen ja terapiassa on tarkoitus yhdessä terapeutin kanssa tutkia ja jäsentää miten asiakas kokee ja tulkitsee mielessään tapahtumia, tilanteita ja itseään.

 

Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan ymmärrystä sekä itsestään että elämästään sekä löytää uudenlaisia selviytymisen keinoja omaan elämäänsä.

 

Terapialle määritellään tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ja niiden toteutumista seurataan terapian edetessä.

 

Terapia ei ole terveydenhuollon palvelu ja siitä ei voi saada Kela-korvausta.

 

2. Salassapitovelvollisuus

 

Terapia on luottamuksellista, ja perustuu salassapitovelvollisuuteen. Terapeutti ei ilman asiakkaan lupaa kerro häntä koskevia tietoja ulkopuolisille.

 

Terapeutti on vaitiolovelvollinen, mutta mikäli asiakas on itsetuhoinen ja aikoo vahingoittaa itseään taikka joitakin muita, terapeutti on velvollinen siitä ilmoittamaan eteenpäin.

 

Terapeutti huolehtii, etteivät asiakasta koskevat muistiinpanot tai muut tallenteet ole sivullisten saatavilla. Mikäli joku ulkopuolinen (esim. omainen) on yhteydessä, terapeutti kertoo tästä asiakkaalle.

 

Vastaanotolle tulevien asiakkaiden muistiinpanot kirjataan vihkoon, jota pidetään lukollisessa kaapissa.

 

Asiakas saa halutessaan hänestä kirjoitetun materiaalin työskentelyn päätteeksi. Muuten aineisto tuhotaan asiakkaan halutessa heti tai säilytetään 6 kuukautta, jos asiakas haluaakin palata työskentelyn pariin.

 

Ajanvaraus toimii Wix- ajanvarausjärjestelmässä, johon asiakas antaa tietoihin puhelinnumeron, osoitteen, nimensä ja halutessaan tulosyyn.

 3. Työnohjaus

 

Terapeutti voi terapiatyöhönsä kuuluvassa työnohjauksessa käsitellä terapiaan liittyviä asioita niin, ettei asiakkaan henkilöllisyys ole tunnistettavissa.

4. Käyntien peruutukset ja maksut

Aika tulee peruuttaa 24h ennen varausta. Muuten veloitamme hinnaston mukaisen maksun. Myös peruuttamatta jätetystä käynnistä laskutetaan koko hinta. Lääkärintodistuksella on mahdollisuus peruttaa ilman kuluja. 

 

Maksut tehdään maksulinkillä, jonka terapeutti lähettää. 

5. Terapeutin pohjakoulutus

Tämä vaihtelee terapeuttien mukaan. Emilia Lehmosen pohjakoulutus on VTM ja sosiaalityöntekijän pätevyys. . Lehmonen on käynyt lyhytterapian opinnot, johon kuuluu psykoterapeuttiset valmiudet. Lehmonen on myös nyt opiskelemassa integratiiviseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston alla toimivassa koulutuksessa.

bottom of page